PVC Врати – Profilink


ProactveBG

Door PS

“PROFILINK Door” е 3-камерна система с дълбочина на профила 60мм за производство на висококачествени входни врати от PVC.

Основна техническа характеристика е стоманеният усилител с възможно най-големи размери и запоените ъглови сглобки, които гарантират висока противовзломност и стабилност на изделието. Специално предвидени изолационни камери придават на вратите много добри топлозащитни качества.

Uf = 1.4 W/m2K.

“PROFILINK Premium” е 4-камерна система с дълбочина на профила 60мм за производство на висококачествени входни врати от PVC.

Uf = 1.3 W/m2K.

Произведените с “PROFILINK Door” врати предлагат ефикасна защита срещу взлом – правоъгълната стоманена армировка с големи размери образува стабилна, затворена рамка, като в същото време ъглите на крилото се подсилват от споените ъглови сглобки.

Door PS

Изолация – специално предвидени изолационни камери придават на вратите много добри изолационни качества.

Шумозащита – шумозащитата достига до отлична тестовата стойност с нормален стъклопакет, а със специални стъкла се достигат значително по-високи стойности.

Стъклопакет – дебелина на стъклопакета до 30мм прави възможно поставянето на най-модерните топло и шумозащитни стъкла, както и специално разработеният за тази система панел от PROFILINK.

Уплътнение – резултатите от тестовете за пригодност по отношение на въздухопропускливост и плътност при проливен дъжд отговарят на най-високите изисквания.

Сигурност – стоманеният усилител с възможно най-големи размери и запоените ъглови сглобки гарантират висока противовзломност и стабилност на изделието. Без проблем се достигат и степените на противовзломност от клас WK1, WK2 и WK3.

Живот – висококачествени и издръжливи, продуктите PROFILINK се открояват с дълготраен период на експлоатация.