PVC СИСТЕМИ

ProactveBG

Системите за врати и прозорци от PVC профили са много популярни в Европа, особено в районите с умерен и студен климат. Започват да навлизат в масова употреба през 60-те години на XX век, а като материал имат по-добри изолационни показатели в сравнение с алуминиевите профили.


Page PVC Systemy PIC 1

Качеството на PVC профилите зависи не само от броя на камерите (кухините, оформени във вътрешността на профила), а и от процента на вложените рециклирани материали при производството. От важно значение е и качеството на завършващия слой от фолио, когато става въпрос за цветни профили. За да се предотврати огъването и усукването на частите на крайния продукт, в средата на профила се поставя П-образна метална армировка.

Важна роля играят и използваните уплътнения и обков. Качествените уплътнения трябва да запазват еластичността си за максимално дълъг период от време, въпреки че са подложени на неблагоприятното влияние на атмосферните условия (ниски и високи температури, дъжд) и на натиск в зоната на подвижните части на дограмата.

Обковът включва всички метални елементи, контролиращи отварянето, затварянето и закрепването на подвижните части на дограмата. От вида на обкова зависи и начина на отваряне на вратите и прозорците – обикновено (единично),  комбинирано, с плъзгане, изтегляне, завъртане и т.н. Комбинираният обков позволява отваряне в различни равнини, като същевременно осигурява по-плътно и стабилно затваряне, защото частите му обикалят по цялото крило на вратата или прозореца.

За да бъдат PVC системите напълно завършени се предлагат допълнителни аксесоари като ролетни щори, обикновени и ролетни противоинсектицидни мрежи (комарници) и т.н. Целта, както и при алуминиевите системи, е да се постигне максимално ниво на комфорт в помещенията и при експлоатацията на дограмата.