AL.Слън.WIC

ProactveBG

Чрез фасадните слънцезащитни елементи се постига не само пасивна регулация на потока от дневна светлина, но при добре проектиран дизайн могат да се внесат интересни естетически решения. По този начин една обикновена фасада може да придобие по-привлекателен и в крайна сметка уникален външен вид. Слънцезащитите могат да се изработят от различни материали, като най-предпочитан е алуминият.


Sunshades 3

Sunshades 2

Sunshades 1

Sunshades 4


Wicona Home Page

Modern architecture with extended glazed building skins offer increased energy gains from daylight, but require an external light control that aligns energy savings, user comfort and economy. WICSOLAIRE sunshading systems guide daylight into the building and thus reduce the need for artificial light. They control the energy and heat input by solar radiation and reduce the Need for air conditioning.
The visual contact with the exterior remains and improves the sensation of comfort. As a passive technology WICSOLAIRE can be adapted in diverse options to the individual requirements and the architectural style of the building. In combination with the WICONA window and curtain wall systems a consistent solution is achieved.

WICSOLAIRE blades

Easy adaptation in size, assembly, application and orientation individually to each project’s requirements.

Blade holders for fixture in 4 angles (15° / 30° / 45° / 60°).

Application vertical, sloped or horizontal.

Orientation of the blades horizontally or vertically.

Easy assembly due to special fixture parts for every application.


WICSOLAIRE with photovoltaic cells

The integration of photovoltaic units turn a passive sunshading system into an active solar power station.

Blade module size 185 mm x 1200 mm.

Orientation in various angles to the sun, so that a maximum energy efficiency is achieved.


Интегрирана слънцезащита

Намаляването на термичното натоварване чрез средствата на интегрираната слънцезащита във фасадата може да доведе до значително подобрение на енергоефективността на сградата.

Стъклените фасади WICTEC 50 са снабдени със специален интерфейс за тази цел. Водачи за слънцезащита са интегрирани във външни специални покривни ленти. Не са необходими допълнителни фиксиращи болтове и допълнителна или последваща обработка на обекта.

Отлично визуално вграждане на слънцезащитните релси във фасадния дизайн.

Подходяща за употреба при относително висока скорост на вятъра (до 25 м/с).

Опростено проектиране със софтуера WICTOP. Не са необходими нови размери или събиране на информация от чертежи.

Измененията във фасадната конструкция автоматично се прехвърлят върху размерите на слънцезащитата.

Надеждно и устойчиво производство и опростен монтаж.

Техническа информация:

Ширина на системата: 50 мм.

Основна система: WICTEC 50.