Термоизолационни панели (сандвич панели)

Според мястото на приложение термоизолационните панели се делят на две групи – стенни и покривни. Най-често панелите се произвеждат от два стоманени листа, между които се поставят различни термоизолационни материали – минерална вата (MW), полиуретанова твърда пяна (PUR), полиизоциануратна твърда пяна (PIR), експандиран полистирен (стиропор) (EPS). Предимствата им са сравнително лесния монтаж и поддръжка, а поради вложените материали с тях се постига и висока степен на негоримост.

Стенен термоизолационен панел

Стенен панел

Покривен термоизолационен панел

Покривен панел

Sandwich panels

Производители на термоизолационни панели (сандвич панели): KINGSPAN, Ирландия; ТЕХНОПАНЕЛ, България и др.

_______________________________________________

Забележка: посочените материали се използват в нашите проекти и не се предлагат за отделна продажба извън поръчките за изработка и монтаж. За закупуването само на материали може да се обръщате към съответните производители или дистрибутори.

___________________________________________________________________

Назад