Ал.ЗГ.WIC

ProactveBGWicona Home Page


WICTEC 50

WICTEC 50

WICTEC 50

Със своята многопрофилна системна конструкция WICTEC 50 и WICTEC 60 представляват идеална възможност да се реализират амбициозни геометрични дизайни, например при голям растер и зимни градини. Широкият набор от специални профили за преминаване и структурни връзки, комбиниран с големите възможности на системата за ширина на стъкления покрив, дават резултат във високата сигурност на процеса, дори и с нестандартни форми на конструкцията. Големият набор от отваряеми елементи за фасади и покриви и възможността за сигурно вграждане на слънцезащитни системи завършват продуктовата гама на системата.

Деликатен външен вид благодарение на оптимизирана системна ширина от 50 или 60 мм.

Сигурна конструкция с изключително високо и надеждно качество.

Продуктова гама за всички настоящи изисквания, компоненти и модели.

Здрава конструкция при всякакви геометрични форми (пирамиди, куполи и др.), без наличие на проблеми със статиката.

Възможност за монтиране на вентилационни прозорци с електрическо задвижване

Основни характеристики:

Категория на топлоизолация: Uf= 1,2 W/(m2K).

Ширина на профилите: 50 mm.

Дебелина на стъклопакетите: до 63 mm.