АЛ.ЗГ.ALUMIL

ProactveBG
M10800
M10800 е цялостна система за зимни градини, стъклени куполи, атриуми, оранжерии.

Съвместима със системата за окачени фасади M6 за изграждане на по-сложни конструкции.

Отводнителната система е проектирана за премахване на конденза и по-добро оттичане на дъждовната вода.

Специални вътрешни отводнителни елементи.

Здрава конструкция при всякакви геометрични форми (пирамиди, куполи и др.), без наличие на проблеми със статиката.

Възможност за монтиране на вентилационни прозорци с електрическо задвижване

Основни характеристики:

Категория на топлоизолация: Група 2.1 (В съответствие със стандарт DIN52619-3 UR = 2.3 W/m2K).

Ширина на профилите (вертикални и хоризонтални): 55 mm.

Дебелина на стъклопакетите: 50 mm.

Голям основен отводнителен и вентилационен канал.

• Отделен отводнителен канал за конденза.

Възможност за изграждане на покриви с пирамидална, многостенна и овална повърхност.

Възможност за изграждане на вентилационни прозорци с електрически двигател.

Голямо разнообразие от профили за подсилване на на всякакви конструкции, без наличие на проблеми със статиката.

Възможност за комбиниране със системата M10880 за изграждане на удължени атриуми.