Алуминиеви прозорци

ProactveBG

RAL

През 1927 г. немският „Държавен комитет за доставки и контрол на качеството „Reichs-Ausschuss fur Lieferbedingungen und Gutesicherung” създава схема от 40 цвята под името „RAL 840”.
До този момент производителите и потребителите е трябвало да си разменят мостри за визуализация на цветовете и техните нюанси, докато оттук нататък можело да се разчита само на новосъздадената номерация.

През 30-те години на XX век номерата били променени в четирицифрени и схемата била преименувана на „RAL 840 R” (R=ревизирана, променена). С постоянно добавящи се към схемата нюанси, тя била променена отново през 1961 г. на „RAL 840-HR”, състояща се от 210 цвята. През 60-те години на века цветовете получили допълващи имена, за да се избегне грешка
в случай на неволна размяна на цифри. Към 2015 г. RAL Класик включва 213 цвята. Научете повече …

RAL PS Декори