Български профили Вива Пласт (VIVA PLAST)


ProactveBG

С развитието на сектора за производство на PVC профили, на пазара се появиха и няколко български производители. През годините те трупаха полезен опит, за да могат да го развият и в наши дни успешно да се конкурират с големите европейски и световни доставчици на профили. В това няма нищо чудно, защото използваните технологии и суровини са на оптималното ниво за покриване на основните техническите изисквания към крайния продукт.

Един от тези български производители е компанията “Виас”, разработваща профилите “Вива пласт” (”VIVA Plast”). Със своите 3, 4 и 5 камерни системи, профилът VIVA Plast осигурява висока топло и хидроизолация. Използват се най-модерните матрици със специално покритие – така наречените  “Power Tools”.


Viva_6300_black_bgr

Viva_6400_black_bgr

7500 - 5K

Повърхността на системите е с най-висок клас на блясък и aбсорбираща способност на светлината. Висококачествените материали, несъдържащи олово, гарантират екологично безвреден профил, отговарящ на нормите за чиста околна среда.

Системите отговарят на изискванията на EN 12608, разработен от Европейския комитет за нормиране на PVC системи. Самите те се произвеждат с най-новото оборудване, предлагано от водещите фирми “Grenier Extrusionsthchnik” и “Krauss Maffer” на световия пазар.

Прозорците, изработени с новата 5 камерна система “Viva Plast” могат да намалят загубата на енергия в помещение до 47%, което го прави идеално решение за всеки един потребител. Направените тестове за коефициента на топлопреминаване в независимата лаборатория на института ift Rosenheim, Германия потвърждават високите качества на 5 камерния PVC профил (7500):

Конструкивна ширина: 70мм.

Топлоизолация: Uf=1.2-1.3 W/m2K.

Звукоизолация: до клас 4(VDI 2719).

Противовзломна защита: до клас 3(DIN V ENV 1627).

Съклопакет: 24-32 мм.

7500 1