Български профили Профилинк (PROFILINK)


ProactveBG

“Профилинк” е български производител на PVC профили, който е с над 20-годишен опит в бранша. Важно условие за изработката на висококачествени продукти е не само силната конкуренция на местните пазари, а и в международен план. Това се постига най-добре чрез използването на актуални машини, технологии и суровини. “Профилинк” се стремят да отговарят на повишените изисквания на клиентите и на стандартите за енергийна ефективност.

„PROFILINK Premium+“ е 6-камерна система с дълбочина на профила 70 мм. за производство на висококачествени PVC прозорци. Тази система се откроява със своя красив дизайн и възможността да се реновират стари прозорци (с каса “Renovation”), както и да се монтират прозорци без нуждата за довършителна работа (с каса “Zet” (Зет)).


Premium+

С допълнителните си изолационни камери този вариант предлага забележителен коефициент за топло-проводимост:

6 камери.

Дълбочина на профила: 70mm.

Uf= 1.3 W/m2K

Изпълнението с каса “Z” позволява монтажа на прозорци без нуждата от довършителна работа. Коефициентът на топло и шумоизолация остава непроменен, а също така прозорците добиват естетичен външен вид.


Premium Z

Premium Z

Изпълнението с  каса “Renovation” позволява монтажа на прозорци върху стара дограма без нуждата от демонтаж, като в същото време се постига висока степен на топлоизолация.


Premium R
Premium R